Облікова політика: практика захисту операцій під час податкової перевірки

Тема вебінару:

Облікова політика: практика захисту операцій під час податкової перевірки

Дата, час та мова вебінару:

14 вересня 2023 року
Тривалість – 3 години (з 11.00 по 14.00)
Мова – українська

Лектор-організатор:

Літвінчук Ірина Миколавна

– Директор ТОВ “УАЙТ КОНСАЛТИНГ”, незалежний експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS);
– Має понад 10 років професійного досвіду консультування українських і міжнародних компаній з питань бухгалтерського обліку, застосуванню МСФЗ та оподаткування. Досвід роботи у Big4;
– Основна спеціалізація – написання облікових політик, проведення податкових діагностик, податкове супроводження компаній при переході з НП(С)БО на МСФЗ, структурування документообігу підприємств

Розгорнута програма вебінару:

1. Наскільки детальною має бути облікова політика: ситуації із практики
2. Концептуальна основа: як від формулювань в політиці щодо вибору стандартів (НПСБО/МСФЗ) залежить аргументація підходів
3. Правила податкового обліку в обліковій політиці: чи є сенс зазначати і як це працює під час перевірки
4. Чек-лист: неоднозначні облікові питання, що можуть бути цікаві ДПС під час податкової перевірки:
– Критерії суттєвості та підходи до їх визначення
– Власні первинні документи та особливості підписання документів
– Компонентний облік та нюанси обліку поліпшень
– Критерії розмежування ремонту і поліпшень
– Безкоштовно отримані активи та підходи до оцінки їх справедливої вартості
– Розподіл загальновиробничих витрат
– Облік відходів та технологічних втрат
– Нетипові списання при формуванні собівартості
– Дисконтування заборгованості та вибір ставки дисконтування
– Підходи до формування резерву сумнівних боргів/резерву очікуваних кредитних збитків
– Виплати працівникам і їх відображення в обліку (+лікарняні, допомоги, простої тощо)
– Ступінь завершеності для визнання доходу від наданих послуг/виконаних робіт
– Відображення операцій без первинки
– Алгоритм формування забезпечення (на прикладі гарантійного)
– Цільове фінансування і співвідношення доходів/витрат
– Модель оцінки фінансових інвестицій
– Групування номенклатури запасів (або уніфікація номенклатури)
– Місце зберігання первинних документів
– Нюанси відображення ПДВ-проводок (у т.ч. у разі здійснення пільгової діяльності)
– Регістри, які веде/не веде компанія
5. Фактичні операції відображено інакше, аніж описано в обліковій політиці: ризики
6. Нетипові операції та їх пояснення в обліковій політиці: чи працює
7. Зміна облікової політики посеред року: чи можливо та як часто можна вносити зміни до облікової політики

Що отримує учасник вебінару?:

  • ЗРАЗКИ корисних фраз для облікової політики
  • ВІДПОВІДІ на запитання
  • ПРЕЗЕНТАЦІЮ лектора
  • ЗАПИС вебінару (необмежений доступ)
  • Вартість:

    2200 грн