Облікова політика - 2024

Тема вебінару:

Облікова політика – 2024

Дата та час:

21 грудня 2023 року, 11:00 – 13:30
Трансляція у ZOOM

Партнер – організатор:

Для кого цей курс буде корисним:

 • Головним бухгалтерам
 • Бухгалтерам
 • Фінансистам
 • ПІБ лектора, фото та його регалії:

  Целуйко Ольга Борисівна

  • податковий і фінансовий консультант
  • більше 20 років практичної роботи у великих компаніях на посадах головного бухгалтера, фінансового директора
  • автор понад 500 публікацій з бухобліку та оподаткування у фахових виданнях. з 2013 по 2020 роки – головний редактор, шеф-редактор видань «Баланс», «Бібліотека Баланс»
  • має понад 2000 годин публічних виступів
  • Засновник консалтингової компанії «Alexa Consulting»

  Розгорнута програма навчального курсу:

  1. Загальні положення
  • Основна мета і завдання облікової політики
  • На основі яких нормативно-правових актів розробляється облікова політика
  • Які чинники необхідно проаналізувати, складаючи облікову політику підприємства
  • Яким документом оформляється облікова політика
  • Кому і як часто необхідно складати наказ про облікову політику
  • Ретроспективний і перспективний методи внесення змін до облікової політики на практичних прикладах
  • Зміни облікової політики та облікових оцінок
  • Ризики відсутності наказу про облікову політику. Судова практика
  • Чи можуть оштрафувати бухгалтера за відсутність облікової політики
  • Як облікова політика може допомогти або нашкодити під час податкової перевірки

  2. Первинні документи. Графік документообігу
  • Типові та самостійно розроблені документи
  • Бухгалтерська довідка: мета складання та приклади
  • Електронні і паперові документи: зберігання, архівування
  • Графік документообігу: мета складання та форма графіку
  • Встановлення строків передачі документів до бухгалтерії
  • Затвердження графіка і контроль за дотриманням
  • Коригування графіка та відповідальність за його недотримання

  3. Структура наказу про облікову політику (методологічна частина)
  3.1. Критерії суттєвості: вимоги застосування відповідно до НП(С)БО, як визначити рівень суттєвості (рекомендації Мінфіну), граничні значення рівня суттєвості, вплив на бухоблік, приклади формулювань в наказі

  3.2. Пов’язані особи в обліковій політиці
  • Визначення пов’язаних сторін за бухгалтерськими стандартами і ПКУ
  • Як класифікувати пов’язаних осіб у наказі про облікову політику
  • Чи потрібно оформляти перелік пов’язаних осіб
  • Приклади формулювань щодо пов’язаних сторін в обліковій політиці

  3.3. Значний правочин: правові питання та облікові ризики
  • Як правочини є значними для ТОВ
  • Як правильно оформити значний правочин
  • Як правильно порахувати вартість правочину
  • Податкові ризики непогодженого значного правочину
  • Які є варіанти, щоб не погоджувати значні правочини з загальними зборами

  3.4. Основні елементи облікової політики та готові формулювання для наказу
  3.4.1. Основні засоби та нематеріальні активи
  • Основні засоби та МНМА: визнання, амортизація, прискорена амортизація. Ремонти та поліпшення
  • Нематеріальні активи в обліковій політиці: визнання, строк корисного використання, амортизація, переоцінка, приклади формулювань
  • Критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості
  3.4.2. Вибуття запасів та собівартість продукції (робіт, послуг)
  • Методи оцінки вибуття запасів
  • Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів
  • Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат
  • Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг
  • Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу
  • Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
  3.4.3. Резерви та забезпечення. Дебіторська та кредиторська заборгованість
  • Метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби — спосіб визначення коефіцієнта сумнівності)
  • Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів
  3.4.4. Визнання доходів, витрат, активів. Валютні операції
  • Визнання доходів та активів, витрат в бухобліку
  • Визначення курсових різниць на дату здійснення господарської операції
  3.4.5. Зміни облікової політики та облікових оцінок

  Що отримує учасник вебінару?:

  • Відеозапис вебінару (назавжди)
  • Презентацію до вебінару
  • Відповіді на запитання за темою вебінару
  • Довідник «Склад і характеристика елементів облікової політики за НПСБО»
  • Зразок наказу про облікову політику

  Вартість:

  1790 грн