Основні засоби: облік, документи, податки [Практичний онлайн курс]

Тема:

Основні засоби: облік, документи, податки [Практичний онлайн курс]

Дата, тривалість та розклад курсу:

18 березня 2024 року
Тривалість – 60 уроків

Лектор-організатор:

Літвінчук Ірина Миколавна

Директор ТОВ “УАЙТ КОНСАЛТИНГ”, незалежний експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS);
– Має понад 10 років професійного досвіду консультування українських і міжнародних компаній з питань бухгалтерського обліку, застосуванню МСФЗ та оподаткування. Досвід роботи у Big4;
– Основна спеціалізація – написання облікових політик, проведення податкових діагностик, податкове супроводження компаній при переході з НП(С)БО на МСФЗ, структурування документообігу підприємств

Розгорнута програма вебінару:

МОДУЛЬ 1. Визнання: практичні та неоднозначні питання

 • Урок 1. Ідентифікація основних засобів
 • Урок 2. Одиниця обліку та групування об’єктів
 • Урок 3. МНМА і нюанси вибору і зміни вартісного критерію
  • Зразок наказу на зміну вартісного критерію МНМА
 • Урок 4. Капітальні інвестиції та їх статус
 • Урок 5. Основні засоби чи інвестиційна нерухомість
  • Зразок фрази для облікової політики щодо розмежування об’єктів
 • Урок 6. Багаторічні насадження vs біологічні активи
  • Зразок фрази для облікової політики щодо розмежування об’єктів
 • Урок 7. Матеріальні об’єкти із нематеріальною складовою
  • Зразок фрази для облікової політики щодо розмежування об’єктів
 • Урок 8. Тимчасові споруди чи запаси: нюанси обліку збірно-розбірних об’єктів

МОДУЛЬ 2. Оприбуткування основних засобів

 • Урок 9. Вартість для зарахування на баланс ОЗ
 • Урок 10. ПДВ у складі первісної вартості: коли включати і як (у т.ч. для платників ПДВ)
 • Урок 11. Будівництво/створення об’єктів: облік накопичення витрат
  • Зразок наказу на створення об’єкту із залученням третьої сторони
  • Зразок наказу на створення об’єкту власними силами
 • Урок 12. Будівництво за рахунок кредитних коштів
  • 5 прикладів капіталізації відсотків (у різних ситуаціях)
  • Зразок бухгалтерських довідок для включення відсотків у первісну вартість (5 варіантів)
 • Урок 13. Безоплатно отримані ОЗ
  • Зразок обґрунтування вартості в обліковій політиці
  • Зразок Протоколу комісії для визначення справедливої вартості
 • Урок 14. Внесок ОЗ до статутного капіталу
  • Зразок обґрунтування вартості в обліковій політиці
  • Зразок Протоколу засновників щодо внесення ОЗ в статутний капітал ТОВ
  • Зразок бухгалтерської довідки для підтвердження вартості
 • Урок 15. Обмін об’єктами: специфіка оцінки вартості
  • Зразок бухгалтерської довідки для підтвердження вартості
 • Урок 16. Імпорт основних засобів: специфіка розрахунку курсових різниць
 • Урок 17. Пусконалагоджувальні роботи та випуск тестової партії товарів: нюанси врахування в первісній вартості
 • Урок 18. Придбання ОЗ з відстрочкою: алгоритм оцінки вартості при оприбуткуванні
  • Приклад розрахунку первісної вартості у разі суттєвості відстрочки платежу
  • Зразок бухгалтерської довідки для підтвердження вартості 
 • Урок 19. Нетипові витрати при придбання ОЗ: правила включення в первісну вартість
 • Урок 20. Дата введення в експлуатацію: вимоги стандартів та специфічні випадки
 • Урок 21. Ліквідаційна вартість: як порахувати і чи може бути рівною нулю
 • Урок 22. Строк корисного використання об’єкта: як визначити і чи можна орієнтуватись на податкові строки
 • Урок 23. Групи основних засобів: як визначити куди відносити об’єкт
 • Урок 24. Оцінки при оприбуткуванні ОЗ: як документально оформити
  • Зразок наказу на створення постійно діючої комісії
  • Зразок наказу на введення об’єкта ОЗ в експлуатацію
  • Зразок наказу на введення МНМА в експлуатацію
  • Зразок Акту введення в експлуатацію (доопрацьована форма)
 • Урок 25. Виробничі/невиробничі ОЗ: як оцінити для цілей оподаткування

МОДУЛЬ 3. Амортизація основних засобів

 • Урок 26. Методи амортизації основних засобів
  • Приклади розрахунків зносу за кожного із методів
 • Урок 27. Прискорений податковий метод амортизації: коли можна застосовувати
 • Урок 28. Зміна методу амортизації: як зробити та правила для податкового обліку
 • Урок 29. Як змінити строк корисного використання ОЗ
  • Зразок наказу на зміну строку корисного використання
  • Інструкція щодо зміни строку корисного використання в BAS
  • Excel-файл розрахунку впливу зміни строку на фінрезультат
 • Урок 30. Як змінити ліквідаційну вартість об’єкта ОЗ
  • Зразок наказу на зміну ліквідаційної вартості
  • Інструкція щодо зміни ліквідаційної вартості в BAS
  • Excel-файл розрахунку впливу зміни ліквідаційної вартості на фінрезультат
 • Урок 31. Амортизаційна відомість: як працювати і перевіряти нарахований знос
  • Робочий Excel-файл для перевірки коректності нарахування амортизації
 • Урок 32. Амортизаційні різниці в РІ: нюанси включення та самоперевірки
 • Урок 33. Основний засіб переведено до невиробничих об’єктів: наслідки по податку на прибуток і ПДВ
 • Урок 34. Із невиробничого у виробничі об’єкти: як рахувати податкову амортизацію та відкоригувати ПДВ
 • Урок 35. Повністю замортизовані об’єкти ОЗ: чи можна обліковувати та можливі ризики

МОДУЛЬ 4. Ремонт та поліпшення основних засобів

 • Урок 36. Як відображати в обліку витрати на ремонт і поліпшення
 • Урок 37. Документальне оформлення: пакет документів
  • Зразок Протоколу комісії щодо ідентифікації ремонтних витрат
  • Зразок наказу на проведення ремонту (2 варіанти)
  • Зразок Службової записки
  • Зразок Карти огляду ОЗ
  • Зразок Акту модернізації ОЗ (доопрацьований)
 • Урок 38. Як розмежувати ремонт і поліпшення: практика податкових перевірок
 • Урок 39. Ремонт і поліпшення ОЗ: як і коли відображати в додатку РІ + ПДВ наслідки

МОДУЛЬ 5. Зменшення корисності основних засобів

 • Урок 40. Хто і коли зобов’язаний проводити зменшення корисності основних засобів
  • Приклад Протоколу інвентаризаційної комісії з оцінкою наявності ознак знецінення 
  • Зразок наказу на проведення знецінення посеред року
 • Урок 41. Алгоритм розрахунку зменшення корисності
  • Зразок бухгалтерської довідки із розрахунком (3 варіанти)
 • Урок 42. Відновлення корисності: як і коли відбувається
  • Зразок бухгалтерської довідки із розрахунком
 • Урок 43. Податкові ризики, пов’язані із знеціненням основного засобу
 • Урок 44. Нестандартні питання, пов’язані із зменшенням корисності

МОДУЛЬ 6. Переоцінка основних засобів

 • Урок 45. Правила переоцінки об’єктів основних засобів
 • Урок 46. Індексний метод та метод списання зносу: як обрати
  • Приклади переоцінки та відображення в обліку у різних випадках
 • Урок 47. Податкові різниці щодо переоцінки

МОДУЛЬ 7. Вибуття основних засобів

  • Урок 48. Випадки вибуття основних засобів та чому важливо їх розмежовувати
  • Урок 49. Ліквідація основних засобів
   • Зразок наказу на списання основних засобів
   • Зразок Протоколу комісії про доцільність ліквідації
   • Зразок акту списання ОЗ (доопрацьований)
  • Урок 50. Податкові питання ліквідації основних засобів
  • Урок 51. Ліквідація через форс-мажорні обставини: алгоритм оформлення для уникнення ПДВ
  • Урок 52. Часткова ліквідація ОЗ: специфіка
   • Зразок наказу на часткову ліквідацію
   • Зразок Акту часткової ліквідації ОЗ
  • Урок 53. Демонтаж та оприбуткування запасних частин
   • Зразок акту оприбуткування запчастин
  • Урок 54. Що робити з ліквідованим ОЗ: особливі питання відходів
  • Урок 55. Продаж основного засобу: правила обліку
   • Зразок наказу на продаж ОЗ
  • Урок 56. Переоцінка об’єктів на 286 рахунку: податкові правила і питання
  • Урок 57. Податкові питання продажу основного засобу
  • Урок 58. Продаж основних засобів працівникам: особливі податкові правила
  • Урок 59. Безоплатна передача ОЗ: особливості обліку та оподаткування
   • Зразок наказу на безоплатну передачу
  • Урок 60. Проблемні питання вибуття ОЗ під час перевірки ДПС

Що отримує учасник вебінару?:

 • ВІДПОВІДІ на запитання
 • ПРЕЗЕНТАЦІЇ лектора
 • ЗАПИС курсу (необмежений доступ)
 • ЗРАЗКИ корисних документів
 • Практичні кейси та приклади розрахунків
 • Оцінка ризиків
 • Вартість:

  7500 грн