Основні засоби: правила обліку, тенденції перевірки та нестандартні операції

Тема вебінару:

Основні засоби: правила обліку, тенденції перевірки та нестандартні операції

Дата, час та мова вебінару:

26 травня 2023 року
Тривалість – 3 години (з 11.00 по 14.00)
Мова – українська

Лектор – організатор:

Літвінчук Ірина Миколаївна

  • Директор ТОВ “УАЙТ КОНСАЛТИНГ”, незалежний експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS);
  • Має понад 10 років професійного досвіду консультування українських і міжнародних компаній з питань бухгалтерського обліку, застосуванню МСФЗ та оподаткування. Досвід роботи у Big4;
  • Основна спеціалізація – написання облікових політик, проведення податкових діагностик, податкове супроводження компаній при переході з НП(С)БО на МСФЗ, структурування документообігу підприємств

Розгорнута програма вебінару:

1. Як визначити, що актив – основний засіб та коли такі об’єкти мають обліковуватись на інших рахунках
2. Тимчасові об’єкти (огородження, риштування тощо): чи доцільно обліковувати у складі основних засобів
3. Монтаж кабелів, пропускні системи, системи відеонагляду: основні засоби чи поліпшення орендованого активу
4. Хто приймає рішення про облік основних засобів: окремий бухгалтер чи спеціальна комісія
5. Чи обов’язково має бути наказ про введення об’єкта в експлуатацію
6. Які витрати включаємо у первісну вартість основного засобу: 5 неоднозначних моментів
7. Придбання основних засобів із суттєвою відстрочкою платежу: чи потрібно дисконтувати і як
8. Основні засоби отримано безоплатно: як визначити справедливу вартість
9. Договір міни щодо об’єктів: як обліковувати нерівнозначний обмін
10. Коли вводити об’єкт основних засобів в експлуатацію та які можуть бути ризики, якщо є  супутні витрати на обслуговування, а об’єкт не введено в експлуатацію
11. Критерій МНМА: чи можна встановити інший, аніж 20 000 грн і які наслідки таке встановлення матиме (аналіз різних варіантів)
12. МНМА від 5000 до 20000 грн: чи можна активи з дуже низькою вартістю списувати на витрати БЕЗ обліку у складі МНМА
13. Компонентний облік основних засобів: чи обов’язково та коли існує ризик поділу ОЗ на компоненти податковим інспектором під час перевірки
14. Розкомплектація основних засобів: правила проведення та як підтвердити вартість
15. Ліквідаційна вартість як вид облікової оцінки:
   – ліквідаційна вартість рівна нулю: чи будуть податкові ризики
   – як правильно змінити ліквідаційну вартість: пакет документів
   – як зміна ліквідаційної вартості впливає на розрахунок амортизації
16. Строк корисного використання ОЗ: як встановити, щоб знизити можливі ризики
   – чи можна для різних об’єктів встановити різні строки амортизації
   – чи обов’язково рівнятись на податкові мінімальні строки та які підприємства можуть взагалі не дивитись на строки в ПКУ
   – бухгалтерський строк менше податкового: чи втрачає компанія витрати
   – чи можна для МНМА встановити прямолінійний метод амортизації
17. Повністю замортизовані основні засоби: чи потрібно дооцінювати та які податкові ризики
18. Невиробничі основні засоби – практика ідентифікації:
   – проблематика сезонних основних засобів
   – якщо відсутні супутні витрати на обслуговування об’єкта
   – об’єкти на тимчасово окупованій території
19. Компанія не нараховує податкову амортизацію по об’єкту основного засобу: чи означає це автоматичне нарахування ПДВ на залишкову вартість
20. Амортизація основних засобів відносяться на 15, 23 чи 91 рахунки: чи потрібно «витягати» для збільшуючого коригування в РІ
21. Чи відображається амортизація МНМА в додатках АМ та РІ
22. Змінюємо метод амортизації: як рахуватиметься податкова амортизація
23. Ремонт & поліпшення основних засобів: як доказати право на витрати у поточному періоді (реальні приклади)
24. Лайфхаки з «копійчаними» ремонтами: як можна обійтись без аналізу на предмет витрати/капіталізація і відразу списувати у витрати
25. Зменшення корисності основних засобів: право чи обов’язок
   – як часто потрібно проводити тест на знецінення активів
   – алгоритм розрахунку збитку від зменшення корисності
   – чи можна знецінити ОЗ до нуля і коли
   – хто уповноважений проводити розрахунок
26. Переоцінка основних засобів & зменшення корисності: в чому різниця
27. Переоцінка ОЗ для цілей бухобліку: варіанти розрахунку та особливості впливу на податки
28. Податкові різниці в операціях знецінення/переоцінки: неоднозначні питання застосування
29. 3 методи вибуття основних засобів: як ідентифікувати та документальне оформлення (порівняльна таблиця)
30. ПДВ-наслідки під час ліквідації/продажу основного засобу:
   – що буде базою для оподаткування ПДВ: балансова вартість чи звичайна ціна
   – на яку дату потрібно дивитись базу оподаткування: на початок місяця чи на дату операції
   – як підготувати документи для безПДВшної ліквідації
   – відсутні відходи у вигляді металолому після ліквідації: чи оскаржать реальність
   – чи обов’язково проводити розбирання ліквідованого об’єкту та які наслідки його непроведення
31. Особливості обліку необоротних активів, утримуваних для продажу (рахунок 286):
   – коли об’єкт основних засобів переводять на 286 рахунок
   – чи можна переоцінити об’єкт, який готується до продажу, та як
   – коли відображати податкові різниці по вибуттю ОЗ: в періоді переведення на 286 рахунок чи в періоді його фактичного продажу

Що отримує учасник вебінару?:

1. ЗРАЗКИ Наказів на введення основних засобів і МНМА в експлуатацію
2. ЗРАЗОК Наказу про затвердження критерію МНМА
3. ЗРАЗОК Наказу про затвердження складу та обов’язків постійно діючої комісії
4. ЗРАЗОК Наказу про списання повністю замортизованих основних засобів
5. ЗРАЗОК Акту огляду основних засобів
6. ЗРАЗОК Акту списання основного засобу
7. ЗРАЗОК Службової записки матеріально-відповідальної особи
8. ЗРАЗОК Дефектного акту (загалом і для транспортних засобів)
9. EXCEL-файл із прикладами розрахунків (переоцінка ОЗ, знецінення, зміна строку і методу амортизації тощо)
10. ЧЕК-ЛИСТ питань щодо ОЗ, які треба описати в Обліковій політиці
11. ШАБЛОН Розділу «Основні засоби» для Облікової політики
12. ЧЕК-ЛИСТ операцій з основними засобами, які перевіряє ДПС
13. ВІДПОВІДІ на запитання
14. ЗАПИС вебінару (необмежений доступ)

Вартість:

2200 грн