Ремонт та поліпшення активів: проблемні питання обліку і перевірки

Тема вебінару:

Ремонт та поліпшення активів: проблемні питання обліку і перевірки

Дата, час та мова вебінару:

11 жовтня 2023 року
Тривалість – 2 години (з 11.00 по 13.00)
Мова – українська

Лектор-організатор:

Літвінчук Ірина Миколавна

– Директор ТОВ “УАЙТ КОНСАЛТИНГ”, незалежний експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS);
– Має понад 10 років професійного досвіду консультування українських і міжнародних компаній з питань бухгалтерського обліку, застосуванню МСФЗ та оподаткування. Досвід роботи у Big4;
– Основна спеціалізація – написання облікових політик, проведення податкових діагностик, податкове супроводження компаній при переході з НП(С)БО на МСФЗ, структурування документообігу підприємств

Розгорнута програма вебінару:

1. Ремонт і поліпшення основних засобів: як розподіляти і обліковувати
2. Чи завжди капітальний ремонт означає поліпшення і капіталізацію витрат
3. Ремонт/поліпшення: який пакет документів має бути для підтвердження витрат
4. Чи обов’язково для оцінки суті операції робити Протокол постійно діючої комісії чи Наказ керівника
5. Перекваліфікація витрат: коли ДПС може зняти ремонтні витрати (показові судові кейси)
6. “Копійчані” ремонти: чи можна списувати на витрати як несуттєві
7. Ремонти і поліпшення в обліковій політиці: якими фразами можна спростити собі роботу
8. Поліпшення основного засобу: обліковувати як збільшення вартості чи як окремий актив
9. Поліпшення основного засобу оприбуткували як окремий актив: чи діятимуть вимоги щодо вибору групи і мінімального строку податкової амортизації
10. Практичні аспекти обліку поліпшень орендованих активів
11. Поліпшення орендованого активу: чи можна відстояти податковий строк амортизації 12 років
12. Податкові різниці щодо ремонтів і поліпшень: специфіка застосування
13. Недоамортизоване поліпшення орендованого активу: чи донараховувати ПДВ при розірванні договору
14. Орендодавець компенсовує суму поліпшень: ПДВ-особливості

Що отримує учасник вебінару?:

  • ШАБЛОНИ корисних документів
  • ЧЕК-ЛИСТ фраз для облікової політики
  • ВІДПОВІДІ на запитання
  • ПРЕЗЕНТАЦІЮ лектора
  • ЗАПИС вебінару (необмежений доступ)
  • Вартість:

    2200 грн